Menu
088 - 3920200

Wajong

Als werkgever kunt u loondispensatie Wajong aanvragen. Het wordt verleend aan personen met een Wajong-uitkering, met recht op arbeidsondersteuning. Het geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar, met een verminderde arbeidsprestatie door ziekte of gebrek. Een jobcoach biedt de werkgever en werknemer ondersteuning.

Wilt u meer informatie over hoe de Wajong-regeling in uw voordeel kan werken? Onze senior-adviseur Chandrie Maikoe kan u hier alles over vertellen.