Menu
088 - 3920200
  • Home

Patrick van Gils, Van Gils Automotive: "Aandacht geven werkt echt."

Algemeen | 12-11-2019

Mensen een duwtje in de rug geven, ook aan hen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het zit in de genen van Van Gils Automotive. “Iedereen voegt iets toe aan ons bedrijf, deze medewerkers ook”, zegt mede-eigenaar Patrick van Gils vastbesloten.

Familiebedrijf Van Gils Automotive demonteert en recyclet voertuigen op een zo duurzaam mogelijke manier. De onderdelen gaan in de verkoop voor met name de zakelijke markt en voor verreweg het meeste restmateriaal vindt het bedrijf een herbestemming. De richtlijn is hergebruik van 95%, Van Gils Automotive haalt zelfs 98%, en dat is geen toeval. Patrick van Gils zegt daarover: “We voelen een oprechte drive om zorgvuldig met onze aardbol om te gaan. En ook de aandacht voor de minderbedeelde medemens hoort daar zeker bij.”

Van moeten naar willen
Patrick van Gils pleit ervoor bedrijven te motiveren mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Of dat nu door het WerkgeversServicepunt is, door ambassadeurs zoals wij of door een overheidscampagne, áls we die bewustwording maar creëren. En dan bedoel ik niet het opleggen daarvan, het gaat in mijn visie om de verandering van moeten naar willen. Dat geleidelijk meer bedrijven de neiging voelen aandacht te besteden aan een divers personeelsbestand met daarin ruimte voor hen die lastig aan het werk kunnen komen.”

Ermee opgegroeid
Het sociale karakter van het bedrijf kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Van Gils senior, vader van Patrick en zijn broer en mede-eigenaar Sacha van Gils, werkte altijd al samen met mensen die ‘iets anders’ waren, al lang voordat het bedrijf in 2014 officieel het predicaat leer/werkbedrijf kreeg. “Sacha en ik zijn ermee opgegroeid, wij vinden het fijn om mensen te helpen. In het begin deden we het op gevoel, tegenwoordig werken we prettig samen met het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal.”

 
Patrick van Gils met medewerker.

Kwaliteiten van medewerker
Samen met het WSP ZHC maakte Van Gils Automotive een professionaliseringsslag en zette een werkgeverspool voor de metaalbranche op. “Op die manier helpen we elkaar”, concludeert Patrick. “Concreet komt het hierop neer: samen met het WSP ZHC creëren we een werkplek voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerst doorloopt een werknemer een voortraject van zes tot acht weken om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld op tijd komen, omgaan met collega’s en de kwaliteiten van de medewerker. Vervolgens krijgt hij/zij een arbeidscontract van zes maanden bij ons of één van de andere deelnemers aan de werkgeverspool en tot slot stroomt de medewerker door naar een vast contract.”

Voldoening en plezier
Een win/win-situatie dus, of kleeft er ook een nadeel aan? Vooropgesteld: voor Van Gils Automotive is het vanzelfsprekend om iedereen een kans te geven. En ja, het kost tijd en geld. “Maar”, zo stelt Patrick van Gils gepassioneerd, “je krijgt er zó veel voor terug. Je biedt deze mensen zingeving, voldoening en plezier. Ik vind dat zo gaaf! We kijken altijd goed naar wat iemand kan en eenmaal bij ons op de werkvloer geven we ze aandacht, wat ons betreft het sleutelwoord. Iedere dag maken Sacha en ik een praatje met ze, dat wordt gewaardeerd.”

Nuttige aanvulling
Tegen huiverige bedrijven wil Patrick van Gils graag wat zeggen: “Probeer het gewoon een keer. Start met iemand die al het voortraject heeft doorlopen en laat die een tijdje bij je meedraaien. De werknemers waar wij mee werken zijn absoluut een nuttige aanvulling op een werkplek in ons bedrijf. Ook al onze collega’s voelen zich daar goed bij.”

Hoe het gaat op de werkvloer bij Van Gils kun je zien in dit filmpje.

Meer informatie
Wilt u weten wat het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal voor uw bedrijf kan betekenen, kijk op: www.zhcwerkt.nl of bel 088 – 392 02 00.