Menu
088 - 3920200
  • Home
  • Nieuws

Ondernemers gezocht voor Jongeren in de Lift op 27 november

Algemeen | 14-11-2017

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal nodigt ondernemers uit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar uit voor de netwerkbijeenkomst ‘Jongeren in de Lift’ op maandag 27 november 2017. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemende mensen en gemotiveerde jongeren die op zoek zijn naar werk of een vervolgstap in hun carrière. Met uw aanwezigheid biedt u jongeren toekomstperspectief door uw netwerk open te stellen!

De jongeren
Een groep jongeren met wisselende achtergrond is op zoek naar dagbesteding of een baan. Wat zij nodig hebben, zijn positieve ervaringen. Want als je dat langere tijd niet hebt gehad en je zelfvertrouwen heeft een deuk(je) opgelopen, dan valt het niet mee om jezelf steeds weer op te laden. Deze jongeren verdienen - ongeacht achtergrond en beperkingen - een kans en een (blijvend) steuntje in de rug.

Wat vragen we van u tijdens de bijeenkomst?
Op deze avond zijn ongeveer tien jongeren aanwezig. Op basis van de JidL-methodiek brengen wij ze met u, ‘de lifter’, in gesprek. We vragen u om daarbij aandacht te hebben voor talenten en mogelijkheden van de jongeren. Misschien kunt u uw eigen netwerk benutten en één of meer jongeren een passende uitdaging bieden. Dit kan bijvoorbeeld een stage zijn, een meeloopdag, een CV-advies, een sollicitatietraining of iets anders.

Vervolg na de bijeenkomst
De jongeren worden in twee dagdelen voorbereid op deze voor hen spannende bijeenkomst.
We vragen u om, binnen redelijke grenzen, duurzaam te investeren in de jongere. Met de juiste stimulans en betrokkenheid houden ze het beter vol om blijvend mee te doen in de maatschappij.

Programma
17.30 - 18.00 uur        Ontvangst met hapje en drankje
18.00 - 20.00 uur        Programma

Locatie                       Restaurant de Schulpwei, Katwijkseweg 7, 2242 PA Wassenaar

Meer informatie en aanmelding: Chantal Ekkel, chantal.ekkel@ZHCwerkt.nl  – 06 46930361 of Nasstassia Didden, nasstassia.didden@ZHCwerkt.nl -   06 46930436.