Menu
088 - 3920200
  • Home
  • Nieuws

25 organisaties ondertekenen Taalakkoord Zoetermeer

Algemeen | 22-12-2017

Op woensdag 20 december hebben 25 organisaties het Taalakkoord Zoetermeer ondertekend in het Taalhuis in de hoofdbibliotheek in Zoetermeer. In dit Taalakkoord onderschrijven deze organisaties het belang van de bestrijding van laaggeletterdheid en geven ze aan wat ze zelf doen of gaan doen om laaggeletterdheid te voorkomen. Iedere organisatie doet dit vanuit zijn eigen rol in de samenleving en zet dan ook haar eigen kracht in om actief aan de slag te gaan met dit thema.

De kans bestaat dat ook in uw bedrijf mensen werken met dit probleem. Als werkgever kunt u uw medewerkers helpen met het stappenplan`Taal op de werkvloer'. Werkgevers kunnen bij het Rijk een subsidie aanvragen van maximaal 1.500 euro voor iedere werknemer die deelneemt. De bijdrage van de werkgever is 750 euro per werknemer. Het Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal kan u helpen met het aanvragen van de subsidie: zuidhollandcentraal@lerenenwerken.nl

Zelfredzaam
Isabelle Vugs, wethouder, en Melanie Mul, coördinator Taalhuis, benadrukten in korte speeches het belang van het Taalakkoord en bedankten de ondertekenaars van harte voor hun inzet hiervoor. Het uiteindelijke doel bij de bestrijding van laaggeletterdheid is om te zorgen dat alle inwoners van Zoetermeer zelfredzaam worden. Hierbij is niet alleen de ontwikkeling van taalvaardigheid belangrijk maar ook het vergroten van reken- en digitale vaardigheden zijn van belang om mee te kunnen (blijven) doen in onze snelle en soms in gewikkelde maatschappij.

Vergroten taalvaardigheid
De eerste stap in de samenwerking werd gezet door ondertekening van het officiële document en het zetten van een handtekening op een groot foamboard. In 2018 begint het echte werk en zullen er door middel van deze netwerkaanpak stappen gezet worden om te zorgen dat de komende jaren 1000 Zoetermeerders op weg geholpen worden met het verhogen van hun taalvaardigheid.

Ondertekenaars
De ondertekenaars van het Taalakkoord Zoetermeer zijn: Bibliotheek Zoetermeer/Volksuniversiteit, Centrum voor Kunst en Cultuur & partners, Gemeente Zoetermeer, Humanitas, Junis - De Drie Ballonnen, Kattebel Teksten, Kern kinderopvang, Kwadraad maatschappelijk werk, Langeland Ziekenhuis, Leerwerkloket, mboRijnland, NL Educatie, OPOZ, Piëzo, Raad voor Ondernemend Zoetermeer, ROC Mondriaan /Taal+, Stichting Lezen en Schrijven, Stadsmuseum, Taalent, Huiswerkbegeleiding, Taalpartners, Totaal Onderwijs, Vierstroom Hulp Thuis, VluchtelingenWerk, Vrijwilligerscentrale-Gilde Samenspraak.

Meer informatie over het Taalakkoord is verkrijgbaar bij Yvonne Polman (yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl) of Melanie Mul (melanie.mul@bibliotheek-zoetermeer.nl) van Taalhuis Zoetermeer